PY0T - Триндаде и Мартим Вас

ZZ0TA - Триндаде и Мартим Вас
ZZ0TA - Триндаде и Мартим Вас


ZY0TF ZY0TK ZY0TR - Триндаде и Мартим Вас
ZY0TF ZY0TK ZY0TR - Триндаде и Мартим Вас


PW0T - Триндаде и Мартим Вас
PW0T - Триндаде и Мартим Вас